Đăng trường
Đăng nhập
Ảnh số 1 về Trường Mầm non Song Ngữ Việt Anh (Vietnamese british Bilingual School) - VBBS Nguyễn Chí Thanh
Ảnh số 1 về Trường Mầm non Song Ngữ Việt Anh (Vietnamese british Bilingual School) - VBBS Nguyễn Chí Thanh
Ảnh số 1 về Trường Mầm non Song Ngữ Việt Anh (Vietnamese british Bilingual School) - VBBS Nguyễn Chí Thanh
Ảnh số 1 về Trường Mầm non Song Ngữ Việt Anh (Vietnamese british Bilingual School) - VBBS Nguyễn Chí Thanh

Trường Mầm non Song Ngữ Việt Anh (Vietnamese british Bilingual School) - VBBS Nguyễn Chí Thanh

910 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

 Giới thiệu

Mầm non
Song ngữ
Từ 12 tháng đến 6 tuổi
8.800.000 - 11.900.000 đ/tháng
Chi tiết
Tại đây
Tại đây

 Tin tức

Đánh giá từ phụ huynh

0 / 5
5 đăng ký học

 Điểm nổi bật

Trường Mầm non Song Ngữ Việt Anh cam kết mang đến:

  Vietnamese British Bilingual School commits to bring:

 • Chương trình học tập toàn diện - True Learning và phương pháp học tập Cân bằng, tích hợp nền tảng giáo dục Việt Nam và tinh hoa giáo dục của các nước tiên tiến như Creative curriculum - Hoa Kỳ, IEYC – Anh Quốc. Hơn 200 chủ đề học tập được thiết kế thông qua hệ thống bài tập worksheet A5 và chuỗi hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ, để trẻ được tiếp thu kiến thức theo đúng khả năng của mình.
 • Comprehensive learning program - True Learning and a balanced learning method, integrating the Vietnamese educational foundation and the education quintessence of advanced countries such as Creative curriculum - USA, IEYC - UK. More than 200 learning topics are designed through a system of worksheet A5 exercises and a series of experiential activities suitable for each child's developmental stage, so that children can absorb knowledge according to their ability.
 • Môi trường học tập hiện đại, an toàn, lành mạnh, thân thiện với thiên nhiên nhằm khuyến khích quá trình học tập, khám phá liên tục, mọi lúc mọi nơi của trẻ.
 • A modern, safe, healthy, and friendly natural learning environment encourages the child's continuous learning and discovery process at any time and anywhere.
 • Phương pháp học tập Cân bằng của VBBS được tích hợp nhiều phương pháp tiên tiến trên thế giới phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của từng trẻ, để trẻ được là chính mình. Hơn nữa, Anh ngữ được giảng dạy thẩm thấu từng ngày với giáo viên bản xứ sẽ giúp trẻ nâng cao khả năng phản xạ.
 • VBBS balance learning method is integrated with many advanced methods in the world that are suitable to each child's psycho-physiological characteristics, so that the child can be themself. In addition, English was taught with native teachers will help children improve their reflexes.

ĐỂ TRẺ LÀ CHÍNH MÌNH - LET THE CHILDREN BE THEMSELVES.

KHAI PHÁ PHẨM CHẤT NỔI BẬT VÀ NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN TRẺ THEO HƯỚNG CÁ NHÂN HÓA ĐỂ HỘI NHẬP THẾ GIỚI

 Ưu đãi

Đang tải dữ liệu ...

 Giới thiệu chung

Trường mầm non Song Ngữ Việt Anh - VBBS (Vietnamese British Bilingual School) tự tin là hệ thống trường mầm non có chương trình giáo dục cho trẻ từ 1 - 6 tuổi chuẩn Quốc tế tại Việt Nam. 

Ra đời với sứ mệnh kiến tạo hệ thống giáo dục mầm non dẫn đầu, VBBS không ngừng nỗ lực tìm kiếm và phát triển những tố chất nổi bật, sự phong phú trong cá tính của trẻ. 

 • Vietnamese British Bilingual School - VBBS (Vietnamese British Bilingual School) is confident that the preschool system has an international standard education program for children aged 1-6 in Vietnam. Start with the mission of creating a leading preschool education system, VBBS constantly strives to find and develop outstanding qualities and diversity in children's personality.

Sứ mệnh của VBBS là Chắp cánh cho sự phát triển và hoàn thiện của trẻ em Việt Nam, đào tạo nên một thế hệ cá nhân độc đáo của kỷ nguyên mới, mang bản sắc riêng hòa nhập vào thế giới.

 • All in all, we are aware that the organization carries on a noble mission: To pave the way for the development and perfection of Vietnamese children, to train a unique individual generation of the new era. , bring its own identity to integrate into the world.

Với phương châm “Pathways to the future - Đồng hành cùng trẻ trên con đường thấu hiểu và khai phá bản thân, trang bị hành trang cho tương lai”, chúng tôi đào sâu nghiên cứu và phát triển, ứng dụng các phương pháp giáo dục từ sớm cho trẻ, định hướng trẻ trở thành công dân toàn cầu. Chương trình giáo dục không chỉ xoay quanh việc phát triển kiến thức kỹ năng (IQ) mà còn đẩy mạnh sự cân bằng cho nhân cách của trẻ (EQ).

 • With the motto "Pathways to the future - Accompanying children on the path of self-understanding and self-discovery, the equipment for the future", we deepen our research and development, and application of educational methods. From early on for children, orienting them to become global citizens. The educational program not only revolves around developing knowledge skills (IQ) but also promoting a balance for the child's personality (EQ).

Triết lý giáo dục: Chơi năng động, học sáng tạo, giao tiếp chủ động, cảm xúc hạnh phúc, hội nhập thế giới, trở thành công dân toàn cầu – Là định hướng cho mọi hoạt động tại VBBS.

 • Educational philosophy: Playing dynamically, learning creatively, actively communicating, happy feelings, integrating into the world, becoming a global citizen - Is the direction for all activities at VBBS.

Tựu chung lại, chúng tôi ý thức được tổ chức đang mang trên mình một sứ mệnh cao cả: Chắp cánh cho sự phát triển và hoàn thiện của trẻ em Việt Nam, đào tạo nên một thế hệ cá nhân độc đáo của kỷ nguyên mới, mang bản sắc riêng hòa nhập vào thế giới.

 • All in all, we are aware that the organization carries on a noble mission: To pave the way for the development and perfection of Vietnamese children, to train a unique individual generation of the new era. , bring its own identity to integrate into the world.

 Cơ sở vật chất

Không gian tác động rất lớn đến tâm lý và hoạt động phát triển của trẻ ở lứa tuổi mầm non. 

Vì thế Trường mầm non Song ngữ Việt Anh - VBBS đã tạo ra Môi Trường Học Tập Cân Bằng, đảm bảo các yếu tố về an toàn – tiện nghi – chuẩn mực - hiện đại để tăng hứng thú trong suốt quá trình học tập của trẻ. 

 • Thông qua các trải nghiệm thực tế trong khoảng không gian rộng rãi ngoài trời, trẻ có thể chủ động tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.
 • Đồng thời kích thích sự phát triển đa diện về tư duy, thể chất cùng năng khiếu ngoại ngữ bằng việc học với Ipad trong phòng Lab, thư viện và phòng học chủ đề.
 • Hơn thế trẻ được thỏa sức sáng tạo và khám phá qua hệ thống phòng chức năng đầy đủ dụng cụ học tập. Tất cả tạo nên một gia đình VBBS với cơ sở vật chất vừa tiện nghi vừa hiện đại.

Space has a great impact on psychology and developmental activities of children in preschool age. Therefore, VBBS has created a Balanced Learning Environment, ensuring elements of safety - comfort - standards - modern to increase excitement throughout the learning process of children. Through practical experiences in a large outdoor space, children can actively absorb knowledge in the most natural and effective way. At the same time, stimulate the multifaceted development of thinking, physical and foreign language talent by studying with Ipad in the labs, libraries and subject classrooms.

Moreover, children are unleashed creativity and discovery through a system of functional rooms with full learning tools. All create a VBBS family with facilities that are both comfortable and modern.

Cơ cở vật chất
Cơ cở vật chất
Cơ cở vật chất
Cơ cở vật chất
Cơ cở vật chất
Cơ cở vật chất
Cơ cở vật chất

 Tiện ích

Tại Trường mầm non Song ngữ Việt Anh - VBBS trẻ được thỏa sức là chính mình, hòa nhập với bạn bè và lưu giữ ký ức tuổi thơ thông qua các sự kiện theo mùa như Trung thu, Halloween, Fashion Show, Tuần lễ Văn hóa Việt Anh… và đa dạng trải nghiệm khác, chuẩn bị đầy đủ hành trang bước vào tương lai - Pathways to future.

 • Children are free to be themselves, integrate with friends and preserve childhood memories through seasonal events such as Mid-Autumn Festival, Halloween, Fashion Show, Viet Anh Culture Week ... and various other experiences, fully prepared luggage to enter the future - Pathways to future.
Dịch vụ và tiện ích
Dịch vụ và tiện ích
Dịch vụ và tiện ích
Dịch vụ và tiện ích
Dịch vụ và tiện ích
Dịch vụ và tiện ích

 Chương trình học

Sau quá trình học tập và phát triển tại Trường mầm non Song Ngữ Việt Anh, ba mẹ có thể quan sát thấy sự tiến bộ của trẻ trong 8 lĩnh vực:

 • After learning and developing at Viet Anh Kindergarten, parents can observe the child's progress in 8 areas:

1/ Năng lực Anh Ngữ: Tuổi mầm non là giai đoạn phù hợp để học thêm ngôn ngữ mới và giao tiếp như người bản xứ bởi môi trường giao tiếp và phản xạ tiếng Anh liên tục tại VBBS, giúp trẻ phát triển đồng đều về vốn từ vựng và kỹ năng giao tiếp.

 • English proficiency: Preschool age is a suitable period for learning new languages ​​and communicating like a native because of the continuous English communication and reflection environment at VBBS, helping children develop equally. vocabulary and communication skills.

2/ Trí thông minh cảm xúc: ở trẻ mầm non có mối liên hệ mật thiết với nhân cách của trẻ khi lớn lên. Trí tuệ cảm xúc giúp trẻ: Phát triển tốt khả năng giao tiếp; Kết nối, hoà đồng với bạn bè; Nhận biết rõ và thể hiện biểu cảm; Điều chỉnh tốt cảm xúc và hành vi bản thân.

 • Emotional intelligence: in preschool children, there is a close relationship with the child's personality when growing up. Emotional intelligence helps children: Develop good communication skills; Connect, socialize with friends; Be clear and expressive; Adjust your emotions and behaviors well.

3/ Phát triển nhận thức bản thân và xã hội: là nền tảng bộ môn xã hội học, giúp trẻ rèn luyện khả năng tiếp thu, nhận thức và có hành vi tích cực, biết cách giao tiếp đối với bản thân và môi trường xung quanh.

 • Development of self-awareness and society: is the foundation of sociology, helps children practice their ability to absorb, perceive and have positive behavior, know how to communicate with themselves and the environment. around.

4/ Khả năng ngôn ngữ và kỹ năng đọc - viết: nhận diện âm và chữ cái, cảm thụ ngôn ngữ, phát âm chuẩn chỉnh, tập đọc các âm đơn giản và các kỹ năng viết (tư thế ngồi, cách cầm bút, các nét cơ bản)...

 • Language skills and reading-writing skills: recognition of sounds and letters, language perception, correct pronunciation, learning to read simple sounds and writing skills (sitting posture, holding pen, basic features) ...

5/ Tư duy logic: được rèn luyện thông qua các bài tập về tính toán, kích thích não trái phát triển đồng bộ với não phải qua việc vận dụng sợi dây liên kết giữa Toán học và Đời sống.

 • Logical thinking: is trained through computational exercises, stimulates the left brain to synchronously develop with the right brain through applying the connection between Mathematics and Life.

6/ Am hiểu công nghệ thông tin: trẻ được tiếp xúc và nâng cao khả năng sử dụng, phân tích hiệu quả các phần mềm, công cụ cung cấp thông tin phổ biến như máy tính, Ipad,... bước đầu tiếp nhận kỷ nguyên công nghệ 4.0 để trở thành một công dân hiện đại và năng động.

 • Understanding information technology: children are exposed to and improve their ability to use, effectively analyze popular software and tools such as computers, Ipad, ... technology era 4.0 to become a modern and dynamic citizen.

7/ Sáng tạo nghệ thuật: kích thích trẻ thể hiện các ý tưởng cũng như suy nghĩ của bản thân một cách độc lập và đầy mới mẻ thông qua các bộ môn nghệ thuật đa dạng.

 • Arts creativity: stimulates children to express their ideas and thoughts independently and freshly through diverse art disciplines.

8/ Phát triển thể chất: qua chế độ dinh dưỡng được các chuyên gia xây dựng kết hợp cùng những hoạt động thể thao, vui chơi ngoài trời; đảm bảo sự phối hợp linh hoạt giữa các nhóm cơ, thúc đẩy hệ vận động và xương khớp phát triển phù hợp với thể trạng của trẻ.

 • Physical development: through diets built by experts in combination with sports activities, outdoor play; ensures the flexible coordination between muscle groups, promotes the motor system and the bones and joints develop in accordance with the child's physical condition.

9/ Phát triển khả năng Toán học:

Đảm bảo phát triển kỹ năng tính toán cơ bản và kích thích tư duy logic cho trẻ thông qua các bài tập đơn giản, phù hợp với năng lực từng trẻ.

 Đội ngũ giáo viên

Tại Trường mầm non Song Ngữ Việt Anh, giáo viên được tuyển chọn với các tiêu chí cao nhất về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cùng những kỹ năng mềm khác. 

Tất cả đều bắt buộc phải tham gia chương trình đào tạo được xây dựng bài bản và kỹ lưỡng bởi các chuyên gia giáo dục trong ngành. Hơn thế, đội ngũ giảng dạy vẫn phải tiếp tục tham dự các khóa học phát triển nghề nghiệp theo định kỳ hằng năm tại VBBS.

 • At Vietnamese Bilingual School, teachers are selected with the highest criteria in terms of professional competence, profession and other soft skills. All are required to participate in training programs that are formulated and thoroughly developed by educational experts in the industry. Furthermore, the teaching staff must continue to attend annual career development courses at VBBS.

Chúng tôi tin rằng tình yêu thương con trẻ là yếu tố quan trọng để thành công trong sự nghiệp Giáo dục Mầm Non, vì thế toàn thể nhân viên, giáo viên tại VBBS đều được đào tạo để am hiểu, nắm bắt đúng tâm lý, sở thích và cá tính riêng của từng trẻ. Nhờ thế nhà trường có thể theo sát và định hướng những hoạt động học tập và phát triển nhân cách theo từng cá nhân trẻ.

 • We believe that the love for children is an important factor for success in the preschool career, so all staff and teachers at VBBS are trained to understand, properly grasp psychology, preferences and individuality of each child. Thus, the school can follow and orient learning activities and develop personality according to each individual child.

Đi cùng với đội ngũ giáo viên giảng dạy là đội ngũ nhân viên tận tâm, chu đáo, đầy kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc trẻ về mặt ăn uống, sinh hoạt hằng ngày.

VBBS cam kết tất cả giáo viên giảng dạy đều đảm bảo về kiến thức chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp, luôn phấn đấu trau dồi bản thân hằng ngày để xứng đáng là nơi ba mẹ có thể trao trọn niềm tin.

 • Accompanying the teaching staff is a team of dedicated, attentive and experienced staff who are always ready to help take care of children in terms of food and daily activities.
 • VBBS commits that all teaching teachers ensure professional knowledge as well as professional ethics, always striving to improve themselves every day to be worthy of being a place where parents can give their full confidence.

VBBS đảm bảo các lớp đều có giáo viên nước ngoài và trợ giảng người Việt với sĩ số không vượt quá tiêu chuẩn theo từng độ tuổi, để trẻ được quan tâm chăm sóc tận tâm nhất.

 • VBBS ensures that all classes have foreign teachers and Vietnamese teaching assistants whose sizes do not exceed the standards for each age, so that children can be cared for and cared for the most.

 Chế độ dinh dưỡng

Bữa ăn của bé phải đạt tiêu chuẩn cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết, cân bằng và đa dạng khẩu phần: thành thị, nông thôn, buffet..., với nguyên liệu được sàng lọc tỉ mỉ và quy trình chế biến đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

 • Your baby's meals must meet the standard to provide the necessary nutrients, balance and variety of rations: urban, rural, buffet ..., with meticulously screened ingredients and standard processing. food safety and hygiene.

Ngày mới của trẻ tại trường Trường mầm non Song Ngữ Việt Anh bắt đầu từ lúc 7:00 sáng và kết thúc lúc 5:30 chiều với thời gian biểu dành cho lớp học của các bé như sau:

 • The child's new day at school starts at 7:00 am and ends at 5:30 pm with the children's class schedule as follows:

7:00 - 7:30  Đón bé đến lớp ( Welcome baby to class )

7:30 - 7:45  Tập thể dục và chuẩn bị ăn sáng ( Do exercise and prepare for breakfast ) 

7:45 - 8:30  Ăn sáng ( Eat breakfast )

8:30 - 9:00  Hoạt động vui chơi, vận động theo kế hoạch của tuần

( Fun activities, campaigning according to the plan of the week) 

9:00 - 9:30  Ăn bữa phụ sáng ( Breakfast supper)

9:30 - 10:30 Hoạt động ngoài trời/ Hoạt động góc/ Hoạt động nhóm 

( Outdoor activities / Corner activities / Group activities)

10:30 - 11:30  Ăn trưa và tráng miệng ( Lunch and dessert )

11:30 - 14:00 Ngủ trưa  ( Nap)

14:00 - 15:00 Ăn bữa phụ chiều và uống sữa ( Dinner supper and drink milk)

15:00 - 16:30 Hoạt động học tập và sự kiện theo kế hoạch của tuần

( Study activities and events planned for the week)

16:30 - 17:00  Hoạt động cuối ngày: lắng nghe và chia sẻ những gì con đã học trong ngày và cảm nhận của bé, vệ sinh cơ bản cho bé

(Activity at the end of the day: listen and share what children have learned during the day and their feelings, basic hygiene for babies)

17:00 - 17:30  Đón bé ( Goodbye kids)

Học phí của Trường Mầm non Song Ngữ Việt Anh (Vietnamese british Bilingual School) - VBBS Nguyễn Chí Thanh là bao nhiêu?
✔ Học phí: 8.800.000 VND - 11.900.000VND
Địa chỉ của Trường Mầm non Song Ngữ Việt Anh (Vietnamese british Bilingual School) - VBBS Nguyễn Chí Thanh ở đâu?
✔ Địa chỉ: 910 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh
Liên hệ của Trường Mầm non Song Ngữ Việt Anh (Vietnamese british Bilingual School) - VBBS Nguyễn Chí Thanh?
✔ Email: [email protected]
✔ Số điện thoại: 0942166656
Trường Mầm non Song Ngữ Việt Anh (Vietnamese british Bilingual School) - VBBS Nguyễn Chí Thanh nhận trẻ từ bao nhiêu tháng?
✔ Nhận trẻ: Từ 12 tháng đến 6 tuổi
Loading ...